Coaching

“To coach staat voor het bewegen van een persoon van waar die staat naar waar hij of zij wil staan.  “

Coaching heeft tot doel om jou te begeleiden bij bewustwording en veranderingsprocessen. Dit doen we door samen open en nieuwsgierig te gaan ont-dekken. Wat je denkt, wat je voelt, wat je doet, wat voor effect dat heeft en of dat jouw helpt of juist tegen werkt.

Jouw coachvraag, de aanleiding die er voor zorgt dat je mij als coach benaderd hebt, is leidraad tijdens de sessies. Misschien heb je al een concrete vraag, of heb je vooral last van een situatie of van jezelf. De vraag en de antwoorden worden vanzelf helder……

Samen gaan we op zoek naar de antwoorden in jezelf. Dat je die niet altijd direct ziet, is heel logisch. Tijdens de sessies zorgen we voor ontspanning en bespreken we hoe het met je is. Als coach nodig ik je uit om te onderzoeken wat er in jou leeft aan gedachten, gevoelens, emoties en gedragspatronen. Daarbij nodig ik je uit om liefdevol te kijken naar deze aspecten. Zonder oordeel, maar vanuit compassie.

Mijn uitgangspunten als mens en coach is:

 • ‘Jij bent ok, ik ben ok’
 • ‘Jij kunt beschikken over jouw eigen potentieel’
 • ‘Jij hebt de mogelijkheid om de regisseur te zijn van jouw leven’
 • ‘Jij kan je ontwikkelen en hebt veerkracht’
 • ‘Werkelijke verandering komt van binnenuit’
 • Coachen hoeft niet per se zwaar en alleen maar serieus te zijn, er mag ook worden gelachen.

Hoe dan?

Als intuïtief coach maak ik gebruik van verschillende oosterse en westerse methoden en technieken.  Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan   meditatie,  visualisatie, Voice Dialoque, Transactionele Analyse of de RET methode. Het intuïtieve aspect van de coaching houdt onder andere in dat ik geen vooraf opgesteld plan maak. Jouw coachvraag is leidraad, maar we gaan uit van wat er in het NU leeft. Ook laat ik mijn gevoel spreken, ik nodig je uit om dat ook te doen.

Ik help je om de aandacht te verplaatsen van denken naar voelen. Zo kan er ruimte ontstaan om anders te kijken naar jezelf, anderen en situaties. Er vindt bewustwording plaats. Van het begrijpen gaan we soms over in beleven om zo in beweging te komen. Door te oefenen in het dagelijks leven, kan een nieuwe manier van denken en doen ook beklijven. Coaching ondersteunt je bij dit groeiproces……

Van de huidige situatie naar een meer gewenste situatie.

Coaching begint niet bij de coachsessie en eindigt niet wanneer je hier de deur weer uit gaat. Het is van belang dat je zelf actief bent tijdens het coachtraject. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je huiswerkopdrachten mee kan krijgen, open staat voor zelfreflectie en observatie in het dagelijks leven en dit meeneemt in de coachsessies.

Ik heb een holistische kijk. Dat houdt in dat ik uit ga van de samenhang tussen het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn. Ik pas ieder traject aan op jouw draagkracht en behoefte op dat moment.

Ik werk als Intuïtief coach volgens de ethische gedragscode van de NOBCO. (Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches)
www.nobco.nl

Voor wie en waarom ?

Eigenlijk heb jij zelf de antwoorden op jouw vragen. Alleen zie je die soms even niet omdat je blik wat vertroebelt is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er spanning, emotie of stress ervaren wordt. De verbinding met jouw lichaam, helder denken, jouw intuïtie is minder aanwezig of tijdelijk geblokkeerd. Je hoofd kan vol voelen en je lichaam vermoeid.

Coaching kan jou bijvoorbeeld helpen:

 • Wanneer je behoefte hebt aan ontspanning en helderheid.
 • Wanneer je los wilt komen van beperkende gedachten en gedragspatronen.
 • Je ongemak ervaart of vastloopt in een situatie of relatie.
 • Jouw omgeving/ jouw situatie je uit balans haalt.
 • Je het gevoel hebt geleefd te worden en je weer grip wilt ervaren.
 • Je verandering wil, maar je niet in actie weet te komen.
 • Je in jouw leven voor uitdagingen staat, te maken hebt met gevoelens van onmacht, verdriet, frustraties een onvervulde wens en/of wanneer je je niet begrepen voelt.

Hoe vaak en wat zijn de kosten?

Een coachtraject start met een korte intake. Daarin maken we kennis en bespreken we waarom je behoefte hebt aan coaching. We proberen de coachvraag helder te krijgen en er is ruimte voor vragen. Wanneer we beide een positief gevoel hebben bij het aangaan van een coachtraject, maken we praktische afspraken.

Blijft het bij een kennismaking dan zijn de kosten voor het gesprek 10 euro. Ieder mens is verschillend een wanneer er geen ‘match’ is, dan is daar geen oordeel over.

De coachsessies vinden gemiddeld een keer per twee weken plaats en duren 90 minuten. Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van de coachvraag, jouw behoefte en jouw proces. Ik hanteer een minimum van 3 sessies wanneer je besluit een traject te starten. De kosten per sessie zijn 60 euro.

Waar?

Tot voor kort werkte in aan huis, maar binnenkort zal ik starten in de nieuwe praktijk van Zuxx Geboortezorg aan het Venedien 25a in Purmerend.

Inzicht en ontspanning

Het kan zijn dat je wel verandering wil, maar dat dit voelt als ‘te veel’. Soms is ‘de batterij’ bijna leeg. Dan is het lastig om ervaringen en inzichten te krijgen en mee te nemen in het dagelijks leven. Balans en ontspanning is nodig en dan vaak een eerste behoefte. Binnen de praktijk is het mogelijk om coaching te combineren met het bevorderen van ontspanning door middel van massage en Reiki. Zie “Inzicht en Ontspanning”

 

Praktijk voor coaching en massage